Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CĐĐLMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hội An, ngày 01 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

THỜI GIAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT HSSV

NĂM HỌC 2011-2012

Thực hiện kế hoạch tổ chức “Liên hoan tiếng hát học sinh-sinh viên” năm học 2011-2012, nay Đoàn trường thông báo đến các Chi đoàn thời gian tiến hành hội thi và đêm công diễn như sau:

* Ráp sân khấu :

+18h30 ngày 12/3/2012 : Các Chi Đoàn K8C, K20T, K19T

+18h30 ngày 13/3/2012 : Các Chi Đoàn K7C, K19T, K6C và các lớp khác.

Lưu ý:

-BTC chỉ bố trí ráp sân khấu cho các tiết mục tốp ca, múa, hát múa, các tiết mục có số lượng diễn viên đông để làm quen với sân khấu.

-BTC không phục vụ âm thanh trong các đêm ráp sân khấu

II. Tổ chức hội thi:

+ 19h các ngày 14,15,16,17/ 3 /2012.

+ Thứ tự dự thi chi tiết của các Chi đoàn sẽ được dán ở bảng thông báo tại các khu Giảng đường vào sáng Thứ 2 ngày 12/3/2012

+ Các Chi đoàn chú ý theo dõi thời gian và thứ tự dự thi của mình. Nếu đến trể quá 5 phút coi như bỏ cuộc.

Đêm công diễn:

+ Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 05/4/2012

+BTC sẽ chọn ra khoảng 20 tiết mục xuất sắc thuộc các thể loại tham gia hội thi để công diễn toàn trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thời gian tổ chức Liên hoan tiếng hát HS-SV năm học 2011-2012. Mọi thắc mắc các Chi đoàn liên hệ thầy Tín – SĐT : 0905290987.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG