Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Công tác kết nạp Đảng viên mới trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Nhiều năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ từ sinh viên được Đảng bộ trường Cao đẳng Điện lực miền Trung quan tâm và xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, hàng năm, cấp ủy nhà trường luôn đặt ra chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện sát tình hình thực tế; chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các chi bộ trực thuộc, với tổ chức Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác sinh viên, đảng viên, giảng viên trong việc phát triển đảng viên là sinh viên của trường, đồng thời tạo môi trường để sinh viên có nhiều cơ hội rèn luyện tu dưỡng và thể hiện năng lực học tập chuyên môn, năng lực hoạt động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng sống, sẵn sàng cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy trình xét quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng, xét kết nạp đảng viên đối với sinh viên, đảm bảo theo Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường và xã hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, Chi bộ khoa Điện - Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, luôn nắm vững quy trình, thủ tục, có kế hoạch chỉ đạo, phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ quần chúng tích cực. Chi bộ luôn tâm niệm sinh viên là bộ phận ưu tú của tuổi trẻ, đó là lực lượng có nhiều tiềm năng sáng tạo; nguồn lao động có học vấn, đây là lực lượng được tuyển chọn, có sức khỏe tốt, có nhiệt tình cách mạng, có khả năng tiếp thu khoa học - công nghệ hiện đại của thế giới, họ chính là lực lượng hùng hậu để kế thừa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các thế hệ đi trước.

Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tích cực bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú cũng như trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đầu và trưởng thành trong phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Nguyễn Đức Phong đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và đảng viên trong chi bộ, quần chúng Phong đã tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Được chi bộ xét và đề nghị với Dảng bộ cấp trên, quần chúng Nguyễn Đức Phong được Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nghi thức chào cờ - quốc ca trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới

Được sự nhất trí của Ban chấp hành đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, ngày 09/9/2022, chi bộ khoa Điện tổ chức kêt nạp quần chúng Nguyễn Đức Phong vào Đảng.

Đồng chí bí thư chi bộ Trần Bảo Lộc trao Quyết định kết nạp Đảng viên

Trong buổi lễ kết nập Đảng viên mới đồng chí Phong đã đọc lời tuyên thệ cũng như bày tỏ lời cảm ơn đến các đồng chí trong cho bộ khoa Điện nói riêng và Đảng Bộ trường Cao đẳng Điện lực miền Trung nói chung, cũng như cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được đứng trong hàng ngũ Đảng.

Đảng viên mới Nguyễn Đức Phong đọc lời tuyên thệ trước cờ

Chi bộ khoa Điên.