Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
v/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K6C

 

Để triển khai đợt thực tập tốt nghiệp khoá K6C đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp khoá K6C lịch tập trung như sau:
          1. Thời gian: 
                Chiều thứ Sáu ngày 11/05/2012
                - Lớp K6CH1-12:                 từ 14h30
                - Lớp K6CV, CT, CK, CN:      từ 14h30
          2. Địa điểm:
                Hội trường giảng đường G1
          3. Nội dung: 
                Phổ biến
các công việc liên quan đến đợt thực tập tốt nghiệp.
            Đề nghị các sinh viên khoá K6C tập trung đúng thời gian quy định.