Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HSSV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

      Ngày 25/06/2010, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã ký quyết định ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của HSSV, áp dụng cho tất cả các hệ, ngành đào tạo trong Nhà trường.
     Toàn văn quyết định và quy chế: tải file đính kèm
     Quyche_Tochuc_Quanly_HSSV_thuctap.doc