Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoKẾ HOẠCH
"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K3ĐHL"

 

     Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K3ĐHL đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các sinh viên (SV) một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:
1. Thời gian thực tập:
     Từ ngày 25/06/2012 đến 17/08/2012
2. Thời gian tập trung:
     08h00 ngày 25/06/2012
3. Địa điểm tập trung:

- SV thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Tập trung tại 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

- SV thực tập tại Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các Chi nhánh Cao thế các tỉnh (theo danh sách thực tập).

- SV tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm SV đã liên hệ.
4. Trang phục, nội quy:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.
5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).
6. Thời gian tập trung về trường:

- 09h00 ngày 20/08/2012, tất cả SV có mặt tại Trường (Hội trường G1) để  nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.
    
Ghi chú: Các SV làm khoá luận tốt nghiệp thực hiện theo quyết định số 707/QĐ-CĐĐLMT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định làm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên.

     Đề nghị các đơn vị liên quan và SV khoá K3ĐHL triển khai thực hiện.

     Danh sách thực tập: K3DHL1_2 DANG KY GIAO VIEN THEO DOI THUC TAP.rar