Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP K19T, K2CnC

Tải các file đính kèm:

1. Môn Chính trị K19T:
     De cuong on tap thi tot nghiep mon Chinh tri K19T.doc

2. Môn Chính trị K2CnC
     Decuong_ontap_thitotnghiep_Chinhtri_K2CnC.doc

3. Phần lý thuyết K19TH
     Decuong_ontap_thi_Totnghiep_lythuyet_K19TH.doc

4. Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp K2CnC
     a. Phần lý thuyết:
     - Dethi_dapan_Cung capdien.rar
     - DE+DAP AN MON BAO VE ROLE.rar
     - DE+DAP AN MON DIEN TU CONG SUAT.rar
     - DE+DAP AN MON MACH DIEN, MAY DIEN.rar
     b. Phần thực hành:
     - THUC HANH PLC.rar
     - THUC HANH QUAN DAY.rar
     - THUC HANH THI NGHIEM THIET BI DIEN.rar
     Thực hành lắp đặt điện:
     - TH DCN 01.rar
     - TH DCN 02.rar
     - TH DCN 03.rar
     - TH DCN 04.rar
     - TH DCN 05.rar