Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
Thông báo v/v thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) K3CHL, K3CVL và theo dõi điểm khóa K6
 
 

Phòng Đào tạo thông báo:

- Các sinh viên khóa K3CHL, K3CVL bị rớt thi tốt nghiệp Chính trị đăng ký thủ tục thi lại môn Chính trị tại phòng Đào tạo (thủ tục bao gồm 01 đơn xin thi lại tốt nghiệp, 01 đơn xác nhận của địa phương). Kế hoạch thi lại tốt nghiệp vào 07h30 ngày 28/07/2012.

- Các sinh viên K6C theo dõi và kiểm tra kết quả học tập trên website nhà trường,  nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 31/7/2012 (thứ Ba).

Sau thời gian trên mọi sai sót phòng Đào tạo không giải quyết./.