Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra kết quả học tập

          Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên K6C còn thiếu điểm (tải file đính kèm: Kiemtradiem_K6.xls).
          Đề nghị các sinh viên khóa K6C (2009-2012) kiểm tra kỹ kết quả học tập trên website trường www.cdmt.vn. Nếu có gì sai sót liên hệ giáo viên giảng dạy và báo cáo kết quả học tập đúng về phòng Đào tạo từ ngày 06/8/2012 đến ngày 08/8/2012. Sau thời gian trên nếu không có thông tin phản hồi, phòng Đào tạo sẽ dựa vào quả trên để xét tư cách dự thi tốt nghiệp.

Đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Mọi sự chậm trễ HS-SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO