Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

      

   Quảng Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2012

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cung cấp trang phục học tập cho HSSV năm học 2012-2013

-----------------------------------------------

          Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung có nhu cầu mua sắm trang phục học tập cho HSSV năm học 2012-2013 như sau:

TT 

Hạng mục mua sắm

ĐVT

Số lượng

Quy cách sản phẩm

1

Áo quần bảo hộ lao động

Bộ

1.500

Theo mẫu đối chứng

2

Áo quần thể dục thể thao

Bộ

1.500

Theo mẫu đối chứng

          Nhà trường mời các đơn vị có chức năng và nhu cầu tham gia chào giá theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

          Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 9/8/2012 tại Phòng Tổng hợp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, số 04 Nguyễn tất Thành, TP Hội An, Quảng Nam.

          Giá bán một bộ hồ sơ (kể cả một bộ hàng mẫu đối chứng): 500.000đ/bộ.

          Hạn chót nộp Hồ sơ chào hàng: 14h00 ngày 17/8/2012.

          Hồ sơ đề xuất và hàng mẫu được bỏ trong một túi dán kín, niêm phong.

          Thời gian mở thầu công khai vào lúc 14h30 ngày 17/8/2012.

          Rất mong sự tham gia của Quý đơn vị.