Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO

"Lịch thi phần Thực tập sản xuất của lớp K3ĐHL1,2"

     Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của lớp K3ĐHL1,2, phòng Đào tạo thông báo lịch thi phần thực tập sản xuất như sau:

          - Thời gian: 07h00 ngày 21/8/2012.

          - Địa điểm: Giảng đường G2.

     Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp phòng Đào tạo sẽ thông báo trên Website của Nhà trường khi có kế hoạch cụ thể từ trường Đại học Điện lực.

     Để chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp, phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên liên hệ giảng viên, chuẩn bị đề tài khóa luận tốt nghiệp sớm để việc triển khai thực hiện đề tài được thuận lợi.