Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2012

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Thông báo số 150/TĐ-BGDĐT ngày 07/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  v/v  thông báo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2012;

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ban hành kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng năm 2012 như sau:

 

          1. Đối tượng dự thi

          Học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại các trường đào tạo TCCN trên toàn quốc, đúng  chuyên ngành đăng ký dự thi.

Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, người tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá  phải có ít nhất 1 năm làm việc (phải có giấy chứng nhận của cơ sở mà người tham gia dự thi đang công tác và làm việc) gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, các môn thi tuyển:

          Chỉ tiêu đào tạo: 200

          Ngành đào tạo:

 +Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 +Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 +Tin học ứng dụng

 +Kế toán

          Môn thi tuyển:

  +Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Toán, Vật lý, Cơ sở kỹ thuật điện

  +Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Vật lý, Mạch điện tử

  +Ngành Tin học ứng dụng: Toán, Vật lý, Cơ sở dữ liệu

  +Ngành  Kế toán: Toán, Vật lý, nguyên lý kế toán

  3. Hình thức, thời gian đào tạo:

  Hình thức đào tạo:  Tập trung.

  Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

  Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy (liên thông).

4 -Hồ sơ dự thi

  - Phiếu đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng (theo mẫu kèm theo);

  - Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp phổ thông hoặc tương đương;

  - Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tạm thời, nếu tốt nghiệp năm 2012);

  - Bản sao Bảng điểm TCCN;

  - Giấy chứng nhận đã làm việc 01 năm gắn với chuyên môn được đào tạo (đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN đạt loại trung bình khá, trung bình).

  - Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên(nếu có);

  Các bản sao đều phải có chứng thực sao y bản chính

  - 02 phong bì dán tem (ghi rõ tên người nhận, địa chỉ để trường gởi giấy báo dự thi, giấy báo trúng tuyển).

  - 02 ảnh (3x4 cm), chụp không quá 6 tháng.

  -Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Hạn chót ngày 30/09/2012.

- Lệ phí đăng ký và lệ phí dự thi:      200.000 đồng/hồ sơ

  5-Thời gian và địa điểm ôn thi:

  -Thời gian đăng ký ôn thi: Hạn chót ngày 30/9/2012

-Thời gian ôn thi: Từ ngày 1/10/2010 đến 31/10/2012.

  -Tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

  -Lệ phí ôn thi: 450.000đ

  6-Thời gian thi tuyển:  Dự kiến ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2012.

         7-Thời gian nhập học:  Dự kiến ngày 23/11/2012.