Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K6C, K19TH, K20TV

Trên cơ sở đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K6C, K19TH, K20TV cụ thể như sau:

I. KHÓA K6CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Đo lường

12

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.104G1

Trần Đình Sơn

II. KHÓA K19TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Lưới điện

10

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.207G1

Lê Việt Hùng

III. KHÓA K20TV:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Mạch điện tử 1

11

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.105G1

Mai Thị Kim Liên