Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Danh sách học viên các lớp K26TnĐC. Hệ trung cấp nghề (2012 -2014)

Danh sách học viên các lớp K5CnĐC, Hệ cao đẳng nghề liên thông (2012 -2014)

Lưu ý:

              - Học viên thuộc khu vực Miền Trung làm thủ tục nhập học vào ngày 28/09/2012 tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

             - Học viên thuộc khu vực Miền Nam và TP.Hồ Chí Minh (Đợt 1)làm thủ tục nhập học vào ngày 05/10/2012 tại trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh.

              - Học viên thuộc Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (Đợt 2)làm thủ tục nhập học vào ngày 26/11/2012 tại trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh.


       Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

       Điện thoại: 0510.2212202