Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 (HỌC LẠI)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K8C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh 1

07h00

17/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

18h30

07h00

23/11/12

24/11/12

10 phòng G1

05 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

Điện tử cơ bản

18h30

26/11/12

03 phòng G1

Tự luận

Hóa

07h00

11/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vật lý

07h00

25/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 1

07h00

10/11/12

02 phòng G1

Vấn đáp

2. KHOÁ K7CH-V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ2

18h30

14h00

30/11/12

01/12/12

01 phòng G1

01 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

PĐNMĐ

07h00

09/12/12

03 phòng G1

Vấn đáp

Lưới 1

07h00

24/11/12

05 phòng G1

Vấn đáp

PLC

18h30

12/11/12

01 phòng G1

Tự luận

3. KHOÁ K6CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ2

18h30

14h00

30/11/12

01/12/12

01 phòng G1

01 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

Lưới 1

07h00

24/11/12

05 phòng G1

Vấn đáp

Lưới 2

07h00

25/11/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Đo lường cảm biến

18h30

14/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa

07h00

10/11/12

02 phòng G1

Vấn đáp

4. KHOÁ K20T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Chính trị 2

18h30

12/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 2

07h00

10/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

18h30

14/11/12

02 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ 1

18h30

15/11/12

06 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

09/11/12

03 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

07h00

24/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

5. KHOÁ K19TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ 1

18h30

27/11/12

01 phòng G1

Tự luận

CSKTĐ 2

18h30

12/11/12

03 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ 1

18h30

15/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

09/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

14h00

10/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ 2

07h00

25/11/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Bảo vệ rơle

07h00

08/12/12

02 phòng G1

Vấn đáp

Kinh doanh điện năng

14h00

24/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K8C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh 1

14h00

25/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

18h30

07h00

30/11/12

01/12/12

04 phòng G1

02 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

Điện tử cơ bản

18h30

03/12/12

01 phòng G1

Tự luận

Hóa

07h00

18/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Vật lý

07h00

02/12/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 1

07h00

17/11/12

01 phòng G1

Vấn đáp

2. KHOÁ K7CH-V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ2

18h30

18h30

06/12/12

07/12/12

01 phòng G1

01 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

PĐNMĐ

07h00

16/12/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Lưới 1

07h00

01/12/12

01 phòng G1

Vấn đáp

PLC

18h30

19/11/12

01 phòng G1

Tự luận

3. KHOÁ K6CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ2

18h30

18h30

06/12/12

07/12/12

01 phòng G1

01 phòng G1

Tự luận

Vấn đáp

Lưới 1

07h00

01/12/12

02 phòng G1

Vấn đáp

Lưới 2

07h00

02/12/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Đo lường cảm biến

18h30

21/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Tự động hóa

07h00

17/11/12

01 phòng G1

Vấn đáp

4. KHOÁ K20T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Chính trị 2

18h30

19/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 2

14h00

18/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 2

18h30

21/11/12

01 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ 1

18h30

22/11/12

02 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

16/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

07h00

01/12/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

5. KHOÁ K19TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

CSKTĐ 1

18h30

04/12/12

01 phòng G1

Tự luận

CSKTĐ 2

18h30

19/11/12

01 phòng G1

Tự luận

PĐNMĐ 1

18h30

22/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

16/11/12

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

14h00

17/11/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ 2

07h00

02/12/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Bảo vệ rơle

07h00

15/12/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Kinh doanh điện năng

14h00

01/12/12

P. máy tính

Trắc nghiệm

Ghi chú:

- Các lớp học còn lại (các lớp học lại bổ sung có số lượng học sinh học lại ít) giáo viên giảng dạy chủ động cho học sinh thi sau khi đã hoàn thành khối lượng giảng dạy.