Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung lần 3)

Trên cơ sở đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K19T cụ thể như sau:

I. KHÓA K19T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Tự động hóa

10

45

Từ 05/11 đến 30/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

Từ 7h00

thứ 7 (5 tiết)

P.204G1

Dương Tấn Hưng

2

Kỹ thuật cao áp

10

45

Từ 05/11 đến 30/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

Từ 7h00

CN (5 tiết)

P.301G1

Lê Thị Mỵ Linh

3

Máy điện 2

10

45

Từ 03/11 đến 30/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

Từ 7h00

thứ 7 (5 tiết)

P.305G1

Phan Xuân Tưởng

4

PLC

17

45

Từ 05/11 đến 30/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

Từ 7h00

CN (5 tiết)

P.302G1

Bùi Phước Khánh

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. GV chủ động cho học sinh thi sau khi hoàn thành khối lượng giảng dạy và gửi kết quả về phòng Đào tạo trước ngày 10/12/2012.