Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Lịch học môn TTVHNMTĐ của lớp K3ĐHL1,2"

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc bố trí cho lớp K3ĐHL1,2 học bổ sung một số chuyên đề, sau khi thống nhất với Khoa Điện, Phòng Đào tạo thông báo lịch học môn TT VH Nhà máy thủy điện của lớp K3ĐHL1,2 như sau:

Thời gian

Buổi

Lớp

Giáo viên giảng dạy

19/11-23/11

SÁNG

K3ĐHL1

Thầy Trần Duy Linh

CHIỀU

K3ĐHL2

26/11-30/11

SÁNG

K3ĐHL2

CHIỀU

K3ĐHL1

Ghi chú:

- Trong thời gian Thầy Trần Duy Linh dạy lớp K3ĐHL1,2, Thầy Trịnh Xuân Sinh dạy môn TT VHHTĐ các lớp K20TH4,7.

- Lịch phụ đạo các môn thi tốt nghiệp của lớp K3ĐHL1,2 chuyển sang 18h30 các ngày 26/11 (môn KH Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh), 28/11 (môn cơ sở ngành), 30/11 (chuyên môn ngành) tại phòng 205-G2.