Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kỹ thuật cho nghiên cứu sinh NGUYỄN MINH TRÍ

Đề tài: "Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện"

Chuyên nghành: Mạng và hệ thống điện

Mã số: 62.52.50.05

Thời gian: 07h30 ngày 15/12/2012

Địa điểm: Phòng họp, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng

Kính mời các đồng chí quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

Chi tiết xem tại: http://cdmt.vn:4000/phongqlkh/web/article_view.php?id=189