Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ B – Tin học B

(Học kỳ I/2012 – 2013, Lần 1)

1. Danh sách học viên dự kiểm tra: Dán tại bảng thông báo trước phòng máy vi tính.

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra:

    a. TIN HỌC B:

        - Phần thực hành: Tổ chức theo lịch học trong tuần từ 15-30/12/2012, tại phòng máy tính; (Giáo viên giảng dạy sẽ thông báo lịch cụ thể cho từng lớp)

        - Phần lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm tại phòng khảo thí, thời gian cụ thể như sau:

            + 18h30 ngày 24/12/2012: Các phòng từ 01 -10;

            + 18h30 ngày 25/12/2012: Các phòng từ 11 – 20;

            + 18h30 ngày 26/12/2012: Các phòng từ 21 – hết.

   b. ANH VĂN B:

        - Phần kiểm tra hội thoại: Tại giảng đường G3, thời gian cụ thể như sau:

            + 18h30 ngày 24/12/2012: các phòng từ 01 – 10;

            + 18h30 ngày 25/12/2012: các phòng từ 11 -20;

            + 18h30 ngày 26/12/2012: các phòng từ 21 – hết;

        - Phần kiểm tra nghe – đọc – viết: tại giảng đường G1, thời gian cụ thể như sau:

            + Ca 1: Từ 07h00 đến 09h00 ngày 28/12/2012: các phòng thi số 0 1-16.

            + Ca 2: từ 09h00 đến 11h00 ngày 28/12/2012: các phong thi số 17 – hết.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ:

       - Học viên có điểm trung bình cộng tất cả các nội dung đạt từ 5,0 điểm trở lên và không có nội dung nào bị điểm liệt (dưới 3,0 điểm) thì được cấp chứng chỉ.

4. Kiểm tra lần 2: Những học viên không đạt lần 1, phải dự kiểm tra lại lần 2 tất cả các nội dung dưới 5,0 điểm của lần 1. Trung tâm chỉ tổ chức kiểm tra lại một lần duy nhất (kế hoạch kiểm tra lần 2 sẽ có thông báo sau).

       - Lệ phí dự kiểm tra lần 2:

            + Anh văn: 30.000đ/học viên/1 nội dung.

+ Tin học: 50.000đ/học viên/1 nội dung.

* Ghi chú: Mọi chi tiết học viên có thể gặp giáo viên trực tiếp giảng dạy để được biết thêm./.