Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung lần 4)

Trên cơ sở đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K6C cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Bảo vệ rơle

9

75

Từ 26/12 đến 31/01/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

Từ 07h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

P.101G1

Dương Tấn Hưng

2

Toán A2

9

45

Từ 26/12 đến 31/01/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.101G1

Nguyễn Thị Cẩm Vân

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. GV chủ động cho học sinh thi sau khi hoàn thành khối lượng giảng dạy.