Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v góp ý về quảng bá tuyển sinh năm 2013

Kính gởi: Các đơn vị trong Nhà trường

Công tác tuyển sinh có tầm quan trọng đến sự phát triển của Nhà trường. Trong những năm qua, Nhà trường đã có nhiều giải pháp về hoạt động quảng bá để tuyển sinh đạt hiệu quả.

Trước tình hình khó khăn về công tác tuyển sinh hiện nay, nhằm tuyển sinh đạt được chỉ tiêu, Nhà trường trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh sinh viên tham gia đóng góp các giải pháp về hoạt động quảng bá tuyển sinh của Nhà trường.

       Nội dung đóng góp các giải pháp gởi bằng văn bản về phòng Đào tạo hoặc gởi qua địa chỉ mail dinhvd2009@yahoo.com.vn.


Thời hạn gởi góp ý: Trước ngày 01/3/2013.

Đề nghị các đơn vị thông báo đầy đủ nội dung thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Nhà trường để thực hiện./.