Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Kế hoạch HSSV nghỉ tết Quý Tỵ 2013

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2012 – 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ tết Quý Tỵ 2013 như sau:

1. Thời gian nghỉ tết Quý Tỵ 2013: 03 tuần

Nghỉ từ ngày 04/02/2013 đến ngày 22/02/2013.

2. Một số nội dung các lớp phải thực hiện trước khi về nghỉ tết

2.1. Sơ kết học kỳ I, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ học tập và rèn luyện học kỳ II/2012-2013

- Lớp trưởng tổ chức họp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2012 – 2013;

- Đề nghị xét học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV trong lớp.

- Lớp trưởng nộp biên bản họp lớp, báo cáo sơ kết về Phòng Công tác HSSV cho cô Ánh (sau khi thông qua GVCN - nếu có).

2.2. Đối với HSSV đang ở nội trú

Thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh phòng ở, hành lang và các khu vực xung quanh (theo kế hoạch của Y tế Phòng Công tác HSSV phân công). Cắt điện, khóa van nước, đóng khóa cửa trước khi về; tư trang cá nhân có thể liên hệ với Đội Cờ đỏ để gửi.

HSSV phải bàn giao lại Phòng ở cho các thầy trực Quản sinh khi về nghỉ tết.

2.3. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú Học kỳ II năm học 2012 – 2013

- Phòng Công tác HSSV đón tiếp, bố trí ở nội trú từ ngày 22/02/2013, thực hiện theo danh sách HSSV đăng ký ở:

- Đối với HSSV đã nộp phí nội trú năm học 2012 – 2013, Phòng Công tác HSSV bố trí theo phòng ở cũ;

- Đối với HSSV chỉ đóng phí nội trú kỳ I và HSSV ngoại trú có nhu cầu ở nội trú, Phòng Tài chính – Kế toán thu phí nội trú và Phòng Công tác HSSV thực hiện Hợp đồng bố trí ở nội trú (Phí nội trú: 120.000đ/tháng/HSSV x 5 tháng Học kỳ II = 600.000đ/HSSV/Phòng ở 8HSSV).

3. Những nội dung HSSV lưu ý thực hiện khi về nghỉ tết tại địa phương và vào lại trường học tập

3.1. Khi về nghỉ tết tại địa phương, HSSV phải

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đảm bảo an toàn theo quy định;

- Thông báo với phụ huynh về các khoản tiền phải nộp học kỳ II/2012 – 2013;

- HSSV khối K9C, K21T, K3VH còn thiếu các loại giấy tờ trong hồ sơ nhập học phải hoàn thiện để nộp bổ sung cho Nhà trường (loại giấy tờ còn thiếu thể hiện ở nơi chưa đánh dấu X trong danh sách kèm theo).

3.2. Sau khi nghỉ tết vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

* Đến trường học tập đúng thời gian quy định: (HSSV theo dõi Lịch học trên Website nhà trường);

* Nộp Học phí và kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2012 - 2013 tại Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường, cụ thể như sau:

- Bậc liên thông Đại học (K4ĐHL): 4.000.000 đồng/Học kỳ

- Bậc Cao đẳng: + Ngành kỹ thuật, điện tử 3.150.000 đồng/Học kỳ

                                        + Ngành kinh tế 2.400.000 đồng/Học kỳ

- Bậc Liên thông Cao đẳng; Cao đẳng nghề: 2.750.000 đồng/Học kỳ

- Bậc Trung cấp: 2.500.000 đồng/Học kỳ

Đối với các lớp K9C, K21TH, Nhà trường sẽ có thông báo riêng;

* Phòng Tài chính – Kế toán sẽ thu học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú (nếu HSSV ở nội trú) ngay từ những ngày đầu vào học kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật (23&24/2/2013), HSSV phải nộp ngay các khoản Kinh phí để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà;

* Nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Công tác HSSV (cô Phạm Thị Kim Ánh nhận).

Ghi chú: Yêu cầu Lớp trưởng phổ biến kịp thời cho HSSV trong lớp biết và triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này trước khi HSSV về nghỉ tết Quý Tỵ 2013./.