Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Nộp tiền học phí, kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2012- 2013

Kính gửi: Học sinh sinh viên các lớp K9C, K21T, K3VH

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về việc qui định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015,

Căn cứ Giấy ủy quyền của HSSV về việc ủy quyền cho NHTMCP Công Thương Việt Nam được tự động ghi nợ tài khoản thẻ E-Partner để thanh toán tiền học phí.

Nay Nhà trường thông báo đến các HSSV nộp tiền học phí và kinh phí đào tạo học kì II năm học 2012-2013:

1. Mức thu HP&KPĐT:

K9CH,CV : 3.150.000 đồng (K9CQNK: 2.400.000 đồng)

K21T : 2.500.000 đồng

K3VH : 2.400.000 đồng

2. Thời gian nộp: Từ ngày 28/01/2013

3. Hình thức nộp:

a. Đối với HSSV đã có thẻ liên kết sinh viên (ATM) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cấp. Trong thời gian quy định nộp học phí, HSSV phải duy trì số dư trên tài khoản ATM của mình với số tiền bằng số tiền học phí phải đóng của học kì.

Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Hội An sẽ tự động trích số tiền phải đóng học phí (ghi nợ) từ tài khoản ATM của HSSV chuyển vào tài khoản thu học phí của Nhà trường.

Thời điểm đóng học phí của HSSV được xác định là thời điểm ghi nợ thành công của Ngân hàng. Mọi khoản phí giao dịch do Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung chịu.

b. Đối với HSSV chưa có thẻ ATM: Nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán

Yêu cầu các HSSV thực hiện đúng thông báo này./.