Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

Điện thoại: 0510 2212202 website: cdmt.vn

I-CAO ĐẲNG: Chính quy: 1100 chỉ tiêu Liên thông, VHVL: 500

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1,D1

Kế toán

C340301

A, A1,D1

Tài chính -Ngân hàng

C340201

A, A1,D1

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1,D1

-Hình thức thi: Thi tuyển -Vùng tuyển: Cả nước

-Mã trường trong hồ sơ đăng ký dự thi: CLD

-Môn thi, ngày thi và thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

II-TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Chính quy: 400 chỉ tiêu, VHVL: 100 chỉ tiêu

Ngành

Xét tuyển

Hệ thống điện

-Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học xong chương trình THPT: Học 2 năm

-Thí sinh tốt nghiệp THCS: Học 3 năm

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Tin học ứng dụng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Kế toán doanh nghịêp

III-ĐÀO TẠO NGHỀ: Cao đẳng: 125 chỉ tiêu Trung cấp: 270 chỉ tiêu

Nghề

Xét tuyển

Điện công nghiệp

-Cao đẳng nghề: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 3 năm

-Trung cấp nghề:Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học xong chương trình THPT: Học 2 năm

QL,VH,SC đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống

-Các hệ xét tuyển: Xét tuyển theo điểm thi đại học, cao đẳng, điểm thi tốt nghiệp THPT,THCS, học bạ THPT, THCS.

-Hạn chót nộp hồ sơ cho các hệ xét tuyển: 15/9/2013

-Thí sinh trúng tuyển có cơ hội học liên thông và gíới thiệu việc làm