Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP K26TnĐC1,2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - DỰ ÁN RE II

Từ 10/03/2013 đến 11/05/2013

(bổ sung các môn học còn thiếu ở học kỳ 1 cho đối tượng Trung cấp nghề RE II

nhập học muộn)

Ngày

Sáng

Chiều

10/03/2013

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

16/03/2013

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

17/03/2013

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

23/03/2013

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

24/03/2013

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

30/03/2013

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

Vẽ kỹ thuật (5)

(Thầy Thanh Bình)

31/03/2013

Vẽ kỹ thuật (thi hết môn)

(Thầy Thanh Bình)

06/04/2013

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

07/04/2013

Khí cụ điện (5)

(Thầy Hà)

Khí cụ điện (thi hết môn)

(Thầy Hà)

13/04/2013

Kỹ thuật nguội (8h) (Thầy Lập)

14/04/2013

Kỹ thuật nguội (8h) (Thầy Lập)

04/05/2013

Kỹ thuật nguội (8h) (Thầy Lập)

05/05/2013

Kỹ thuật nguội (8h) (Thầy Lập)

11/05/2013

Kỹ thuật nguội (8h) (Thầy Lập)

Ghi chú:

- Các môn học Lý thuyết buổi sáng bắt đầu 06h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h00 tại phòng 101G1, các môn học Thực hành buổi sáng bắt đầu 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 tại xưởng cơ khí.