Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC VĂN HOÁ (ĐỢT 1)

LỚP K26TnĐC1,2, KHOÁ TRUNG CẤP NGHỀ RE II

(Áp dụng cho HS chưa tốt nghiệp THPT)

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

Chiều

18/3-23/3

Toán (3)

(Cô Ly)

Lý (3)

(Thầy Xứng)

Toán (3)

(Cô Ly)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Toán (5)

(Cô Ly)

Lý (5)

(Thầy Xứng)

25/3-30/3

Toán (3)

(Cô Ly)

Lý (3)

(Thầy Xứng)

Toán (3)

(Cô Ly)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Toán (5)

(Cô Ly)

Lý (5)

(Thầy Xứng)

01/4-06/4

Toán (3)

(Cô Ly)

Lý (3)

(Thầy Xứng)

Toán (3)

(Cô Ly)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Toán (5)

(Cô Ly)

Lý (5)

(Thầy Xứng)

08/4-13/4

Toán (3)

(Cô Ly)

Lý (3)

(Thầy Xứng)

Toán (3)

(Cô Ly)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Toán (5)

(Cô Ly)

Lý (5)

(Thầy Xứng)

15/4-20/4

Toán (3)

(Cô Ly)

Lý (3)

(Thầy Xứng)

Toán (3)

(Cô Ly)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Toán (5)

(Cô Ly)

Lý (5)

(Thầy Xứng)

22/4-27/4

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (5)

(Cô Trang)

Văn (5)

(GVHĐ)

06/05-11/5

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Văn (3)

(GVHĐ)

Hóa (3)

(Cô Trang)

Văn (3)

(GVHĐ)

Văn (5)

(GVHĐ)

Ghi chú:

- Các buổi từ thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu lúc 18h30, sáng thứ Bảy bắt đầu lúc 07h00, chiều thứ Bảy bắt đầu lúc 13h30 tại phòng 102-G1.

- Sau khi kết thúc môn học, giáo viên bộ môn ra đề thi trình Lãnh đạo Khoa KHCB duyệt, tổ chức thi và nộp điểm thi, điểm tổng kết môn học về Phòng Đào tạo.