Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K8CH,V; K21TH

Trên cơ sở kế hoạch đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K8CH,V; K21TH cụ thể như sau:

KHÓA K21T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 1

21/65

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

P104.G1

Lê Văn Nhơn

2.

Vật liệu điện

12/54

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P205.G1

Bùi Thị Hạnh Tiên

3.

Anh văn 1

14/57

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P206.G1

Lại Thị Ngọc Trang

4.

Mạch điện

52/106

75

Từ 18/3 đến 17/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P106.G1

Nguyễn Văn Thu

KHÓA K8C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tiếng anh 2 (CH+CV)

93/139

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Hà Thị Mỹ Nhung

L1: KCH2,3,4,6,7,9,10,12

2. Huỳnh Thị Tuyết

L2: K8CH1,5,11,13,CV1,2

2.

CSKTĐ 2

107/136

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P202.G1

L2: P203.G1

L3: P204.G1

1. Phan Xuân Tưởng

L1: K8CH1,7,13

2. Trần Đình Sơn

L2: K8CH2,3,5,9

3. Nguyễn Văn Thu

L3: K8CH4,6,8,10,11,12

3.

Thiết bị điện

96/131

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P203.G1

L2: P204.G1

1. Trần Đình Sơn

L1: K8CH1,3,5,6,11,12,13

2. Doãn Bá Khưu

L2: K8CH2,4,7,8,9

4.

Máy điện 2

67/113

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P104.G1

L2: P105.G1

1. Nguyễn Tiến Phong

L1: K8CH1-5

2. Lê Tự Duy Phong

L2: K8CH6-13

5.

Mạch điện tử 2

25/29

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P205.G1

Mai Thị Kim Liên

Ghi chú:

- Các lớp có số HSSV nộp học phí học lại ít hơn 10 HSSV sẽ không tổ chức học lại, đề nghị HSSV đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 25/3/2013.

- Các HS nộp tiền học lại trên 2 môn chỉ được học 2 môn theo bố trí của phòng Đào tạo, các môn còn lại đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 25/3/2013.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.