Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm kỳ I (2012-2013)

khóa K20TH, K7CH, K9C

Trên cơ sở kế hoạch đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K20TH, K7CH, K9C cụ thể như sau:

KHÓA K20TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

KTAT&VSCN

7/7

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P206.G1

Nguyễn Hoàng Việt

KHÓA K7CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vi mạch số

11/15

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P207.G1

Bùi Phước Khánh

2.

Lưới điện 2

13/17

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P207.G1

Trần Ngọc Hải

3.

Bảo vệ rơle

30/34

75

Từ 22/3 đến 14/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P107.G1

Nguyễn Văn Lân

KHÓA K9CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý đại cương 1

71/140

30

Từ 25/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P205.G2

Nguyễn Tấn Xứng

2.

Toán A1

66/130

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P301.G1

L2: P302.G1

1.Lê Thuý An

L1: K9CH1-8,13

2. Trần Lê Hương Ly

L2:K9CH9-12,14-16,V,N, K,Q

3.

NL

Mac-Lênin 1

12/66

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P303.G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

4.

Hóa ĐC

121/204

45

Từ 25/3 đến 03/5/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

P205.G2

Nguyễn Thị Trang

5.

Điện tử cơ bản

81/210

60

Từ 22/3 đến 24/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P201.G1

L2: P202.G1

1. Nguyễn Viết Tiến

L1: K9CH1-7

2. Lê Thị Oanh

L2: K9CH8-16

Ghi chú:

- Lớp Tin học và Vẽ điện khóa K9C không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 31/3/2013.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.