Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K4CHL, CVL

Để triển khai đợt thực tập tốt nghiệp khoá K4CHL, CVL đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp khoá K4CHL, CVL đúng vào lúc 15h00 ngày 29/03/2013 tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

Đề nghị các sinh viên khoá K4CHL, CVL tập trung đúng thời gian quy định./.