Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung)

Khóa K7CH, K4ĐHL, K20TV

Trên cơ sở đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K7CH, K4ĐHL, K20T cụ thể như sau:

I. KHÓA K7CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Vi xử lý

20

45

Từ 01/4 đến 10/5/2013

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.105G1

Nguyễn Thị Thu Thảo

II. KHÓA K4ĐHL:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Lý thuyết mạch

2

75

Từ 01/4 đến 10/5/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.203G1

Lê Tự Duy Phong

III. KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Kỹ thuật số

07

60

Từ 01/4 đến 12/5/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.204G1

Bùi Phước Khánh