Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI K9

(Thay đổi)

- Lớp học lại Toán K9 học vào Tối 2,4,6 chuyển vào học Chiều Thứ 7, CN lúc 14h00.

- Lớp học lại Hóa K9 học vào Chiều T7, CN đổi vào tối 2,4,6.

Lưu ý: Bắt đầu thay đổi vào T4 (3/4/2013)