Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung)

Khóa K6CH, K7CH, K8CH, K4CHL

Trên cơ sở đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K6CH, K7CH, K8CH, K4CHL cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Cơ ứng dụng

(K6CH, K8CH, K4CHL)

15

30

Từ 12/4 đến 12/5/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.204G1

Phạm Thị Hiền

2

Tiếng anh chuyên ngành

(K6CH, K4CHL)

9

60

Từ 12/4 đến 31/5/2013

Từ 07h00 thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

(Phòng học Liên hệ GV)

Huỳnh Thị Tuyết

3

Kinh doanh điện năng

(K6CH, K7CH)

12

45

Từ 12/4 đến 31/5/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.301G1

Tôn Thất Dũng

4

PĐNMĐ&TBA

(K6CH, K4ĐHL)

11

75

Từ 12/4 đến 15/6/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.205G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư