Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung)

Khóa K19T, K20T

Trên cơ sở đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K19T, K20T cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

PĐNMĐ1

(K19T, K20T)

11

45

Từ 18/4 đến 24/5/2013

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.107G1

Ngô Văn Hưng