Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch giảng dạy thí nghiệm, thực hành"

Để tạo điều kiện cho giáo viên và HSSV được nghỉ liên lục 2 ngày trong đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể giáo viên giảng dạy thí nghiệm, thực hành trong ngày Thứ Bảy (20/04/2013) chuyển sang dạy vào ngày Chủ Nhật (21/04/2013).

Đề nghị các đơn vị liên quan và HSSV lưu ý triển khai thực hiện.