Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHOÁ BIỂU

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHỀ CHO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

NĂM 2013

Ngày

Lớp

Phòng

Buổi

Sáng

Chiều

03/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy Lân

Thầy T.Hưng

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy N.Hải

Thầy Lân

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Đ.Sơn

Thầy Lâm

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Lâm

Thầy Đ.Sơn

04/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy Lân

Thầy N.Hải

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy T.Hưng

Thầy Lân

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Đ.Sơn

Thầy Lâm

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Lâm

Thầy Đ.Sơn

10/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy Lân

Thầy T.Hưng

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy N.Hải

Thầy Lân

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Đ.Sơn

Thầy Lâm

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Lâm

Thầy Đ.Sơn

11/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy Lân

Thầy N.Hải

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy T.Hưng

Thầy Lân

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Đ.Sơn

Thầy Thất Dũng

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Thất Dũng

Thầy Đ.Sơn

17/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy N.Hải

Thầy T.Hưng

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy T.Hưng

Thầy N.Hải

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Lâm

Thầy Đ.Sơn

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Thất Dũng

Thầy Lâm

18/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

201-G2

Thầy T.Hưng

Thầy N.Hải

QLSCĐZ&TBA cấp 2

202-G2

Thầy Duy

Thầy Sinh

Mắc dây đặt điện cấp 1

203-G2

Thầy Lâm

Thầy Thất Dũng

Mắc dây đặt điện cấp 2

204-G2

Thầy Thất Dũng

CTĐLQNam

24/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Sinh

Thầy Sinh

QLSCĐZ&TBA cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Duy

Thầy Duy

Mắc dây đặt điện cấp 1

Khu TN, TH

CTĐLQNam

CTĐLQNam

Mắc dây đặt điện cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Lộc

Thầy Lộc

25/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Duy

Thầy Duy

QLSCĐZ&TBA cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Sinh

Thầy Sinh

Mắc dây đặt điện cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Lộc

Thầy Lộc

Mắc dây đặt điện cấp 2

Khu TN, TH

CTĐLQNam

CTĐLQNam

31/05/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Duy

Thầy Duy

QLSCĐZ&TBA cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Sinh

Thầy Sinh

Mắc dây đặt điện cấp 1

Khu TN, TH

CTĐLQNam

CTĐLQNam

Mắc dây đặt điện cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Lộc

Thầy Lộc

01/06/2013

QLSCĐZ&TBA cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Sinh

Thầy Sinh

QLSCĐZ&TBA cấp 2

Khu TN, TH

Thầy Duy

Thầy Duy

Mắc dây đặt điện cấp 1

Khu TN, TH

Thầy Lộc

Thầy Lộc

Mắc dây đặt điện cấp 2

Khu TN, TH

CTĐLQNam

CTĐLQNam


Ghi chú:

- Thời gian học tập: Mỗi ngày học 2 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Buổi sáng bắt đầu từ 07h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00.

- Các giáo viên dạy thực hành lập kế hoạch dạy bù các lớp chính quy vào ngày Chủ Nhật thay cho ngày Thứ Sáu trong các tuần có TKB của các lớp chính quy trùng với TKB của các lớp bồi dưỡng nghề và gửi kế hoạch dạy bù có xác nhận của Trưởng (Phó) khoa về PĐT trước khi thực hiện dạy bù để theo dõi.

- Các lớp K7CH1-8 nghỉ học vào ngày 03/05/2013 và học bù vào ngày Chủ Nhật ngày 05/05/2013. Đối với lịch nghỉ ngày 29/04/2013 theo thông báo của Trường, các lớp K7CH1-8 học bù trái buổi so với TKB vào ngày 03/05/2013.