Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc học bù do bận tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường"

Để đảm bảo thời gian tổ chức các hoạt động nhân Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể HSSV trong toàn trường nghỉ học trong các ngày 05,06,07/06/2013 và lịch học bù như sau:

- Ngày 01/06/2013: học bù TKB ngày 05/06/2013

- Ngày 02/06/2013: học bù TKB ngày 06/06/2013

- Ngày 09/06/2013: học bù TKB ngày 07/06/2013

Đề nghị các đơn vị liên quan và HSSV lưu ý triển khai thực hiện.