Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Các môn thi tốt nghiệp khoá K3CnĐT

Căn cứ quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Căn cứ quyết định số 04/QĐ-CĐMT-P2 ngày 02/01/2008 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc cụ thể hoá quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp khoá K3CnĐT hệ Cao đẳng nghề nghề Quản lý vận hành sửa chữa đường dây và trạm cấp điện áp 110kV trở xuống như sau:

Môn thi

Hình thức thi

1. Chính trị

Tự luận

2. Lý thuyết nghề:

- Khí cụ điện

- Kỹ thuật lưới điện

- Sửa chữa vận hành máy điện

- Bảo vệ rơle

Tự luận

3. Thực hành nghề:

- Lắp đặt điện

- Sửa chữa vận hành máy điện

- Lắp đặt đường dây

Thực hành

Ghi chú:

- Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp các nội dung thi tốt nghiệp cho sinh viên trước ngày 10/6/2013.