Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp chính trị khóa K4CHL, CVL và kết quả thi tốt nghiệp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khóa K7C (HSSV vào trang web: cdmt.vn để xem).

Đề nghị các sinh viên rớt tốt nghiệp nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp chính trị tại phòng Đào tạo và nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp tại phòng Tài chính-kế toán. Đến hết ngày 30/5/2013 (thứ năm) sinh viên nào chưa hoàn thành các thủ tục trên sẽ không được thi lại tốt nghiệp chính trị.

Đề nghị các sinh viên khóa K7C và K4CHL,CVL nghiêm túc thực hiện.

Mọi sự chậm trễ phòng Đào tạo sẽ không giải quyết./.