Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TẠI TRẠM BIẾN ÁP)

HỆ: CAO ĐẲNG

NGÀNH: công nghỆ kỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

TT

NỘI DUNG THỰC TẬP

1

Đặc điểm tình hình Trạm biến áp:

- Vai trò của Trạm biến áp trong hệ thống điện

- Phụ tải ở các cấp điện áp, sơ đồ nhất thứ và nhị thứ

2

Nguyên cứu tổ chức và cách làm việc các thiết bị trong Trạm:

a. Phần máy biến áp :

- Các thông số kỹ thuật của máy

- Sơ lược về cách tự động điều chỉnh điện áp, tự động làm mát

- Phương pháp vận hành thực tế của máy

- Bố trí lắp đặt

b. Phần máy cắt điện :

- Các thông số kỹ thuật;

- Phương thức vận hành;

- Bố trí lắp đặt.

c. Các thiết bị phục vụ :

- Dao cách ly ; Tủ phân phối ; Hệ thống thanh dẫn

- Các loại Chống sét

- Các Máy biến áp, Máy biến dòng

- Hệ thống điện một chiều

- Hệ thống thông tin trong Trạm

3

Nghiên cứu sơ đồ nhất thứ và sơ đồ nhị thứ :

a. Phần nhất thứ :

- Sơ đồ Trạm biến áp: Sơ đồ nhất thứ; Sơ đồ phương thức Bảo vệ rơ le và đo lường

- Mặt bằng Trạm

- Mặt cắt Máy biến áp, đường dây

- Mặt bằng Hệ thống nối đất Trạm

- Một số quy định và sơ lược về các thiết bị

- Hệ thống tự dùng của Trạm

- Thiết bị bù

b. Phần nhị thứ :

- Các loại bảo vệ cho Máy biến áp, đường dây: Các mạch bảo vệ máy biến áp; Các mạch bảo vệ cho đường dây

- Mạch tín hiệu: Tín hiệu vị trí, tín hiệu báo trước, tín hiệu sự cố, tín hiệu chỉ huy.

- Mạch điều khiển máy cắt ở các cấp điện áp

- Sơ đồ nối dây của các mạch đo lường

- Các mạch tự động

4

Hệ thống điện một chiều:

- Kết cấu của phòng Ắc quy, các phương thức vận hành, các mạch kiểm tra và bảo vệ Ắc quy

- Mạch chiếu sáng sự cố

5

Quy trình thao tác:

- Trình tự khi tiến hành thao tác

- Thao tác dao cách ly và dao nối đất

- Thao tác máy cắt ở các cấp điện áp

- Thao tác máy biến áp

6

Thực tập vận hành:

- Nghiên cứu tổ chức của Trạm

- Nhiệm vụ, chức trách của các kíp vận hành, nhân viên vận hành

­- Các quy trình vận hành

- Các sự cố xảy ra ở Trạm : Diễn biến, nguyên nhân, biện pháp xử lý giải trừ sự cố và khắc phục hậu quả

- Phân phối phụ tải trong Trạm, theo dõi tiêu thụ và tổn thất

PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 10 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 01 ngày

- Tham quan cơ sở: 01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 44 ngày

- Dự trữ: 01 ngày

TỔNG CỘNG: 50 ngày


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TẠI ĐIỆN LỰC)

HỆ: CAO ĐẲNG

NGÀNH: công nghỆ kỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

TT

NỘI DUNG THỰC TẬP

1

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của đơn vị sản xuất:

- Tổng quan về đơn vị thực tập sản xuất

- Tổ chức sản xuất của đơn vị sản xuất

2

Xây lắp hệ thống phân phối điện:

- Đọc bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Thiết bị thi công

- Kỹ thuật thi công

- Đào móng, dựng cột điện, căng dây lấy độ võng đường dây trên không cấp điện áp phân phối

- Lắp đặt các thiết bị biến áp trong trạm phân phối

- Lắp đặt đường cáp ngầm

- Kết cấu đường dây và trạm biến áp

- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao

3

Hệ thống cung cấp điện:

- Sơ đồ cung cấp điện lưới phân phối

- Phương thức cung cấp điện lưới phân phối

- Bảo vệ cho hệ thống cung cấp điện lưới phân phối

4

Quản lý sửa chữa lưới phân phối:

- Chu kỳ và nội dung kiểm tra định kỳ lưới phân phối

- Phương pháp tìm sự cố trong lưới phân phối

- Thay thế các thiết bị trên lưới phân phối

5

Quản lý sữa chữa lưới hạ áp:

- Thay cầu chì cao áp, hạ áp

- Lắp đặt công tơ điện

- Sữa chữa thiết bị trên lưới

- Công tác kiểm tra đường dây trung áp, hạ áp

- Nội dung kiểm tra trạm biến áp trung gian

6

Thao tác xử lý sự cố:

- Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác

- Sử dụng các trang bị an toàn

- Thao tác đóng cắt MBA, đường dây, các phụ tải

7

Trạm biến áp trung gian (nếu có)

- Các thiết bị chính trong trạm biến áp

- Phần nhất thứ :

+ Sơ đồ Trạm biến áp: Sơ đồ nhất thứ; Sơ đồ phương thức Bảo vệ rơ le và đo lường

+ Mặt bằng Trạm

+ Mặt cắt Máy biến áp, đường dây

+ Mặt bằng Hệ thống nối đất Trạm

+ Một số quy định và sơ lược về các thiết bị

+ Hệ thống tự dùng của Trạm

+ Thiết bị bù

- Phần nhị thứ :

+ Các loại bảo vệ cho Máy biến áp, đường dây: Các mạch bảo vệ máy biến áp; Các mạch bảo vệ cho đường dây

+ Mạch tín hiệu: Tín hiệu vị trí, tín hiệu báo trước, tín hiệu sự cố, tín hiệu chỉ huy.

+ Mạch điều khiển máy cắt ở các cấp điện áp

+ Sơ đồ nối dây của các mạch đo lường

+ Các mạch tự động

- Hệ thống điện một chiều:

+ Kết cấu của phòng Ắc quy, các phương thức vận hành, các mạch kiểm tra và bảo vệ Ắc quy

+ Mạch chiếu sáng sự cố

Ghi chú: Tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị có thể điều chỉnh nội dung thực tập cho phù hợp với công việc.

PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 10 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 01 ngày

- Tham quan cơ sở: 01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 44 ngày

- Dự trữ: 01 ngày

TỔNG CỘNG: 50 ngày