Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỆ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

TT

NỘI DUNG THỰC TẬP

I

Khảo sát trạm thu phát gốc (BTS):

1. Cấu trúc hệ thống BTS:

+ Truyền dẫn (môi trường truyền dẫn: cáp quang, cáp đồng, viba; thiết bị truyền dẫn; dung lượng và khả năng mở rộng).

+ Cấu trúc hệ thống, tên thiết bị, nhà sản xuất, dung lượng và khả năng mở rộng.

+ Nguồn cung cấp: thiết bị cung cấp nguồn, nguồn pin năng lượng mặt trời, ắc quy, máy phát điện.

+ Hệ thống chống sét.

2. Vận hành bảo dưỡng :

+ Các đèn chỉ thị cảnh báo, báo hiệu

+ Vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt nguồn

+ Thiết bị và phương pháp đo kiểm tra chất lượng

II

Cáp quang:

1. Phương pháp thi công tuyến cáp quang:

+ Cáp ngầm

+ Cáp treo đến BTS và đến thuê bao

+ Chống sét cho cáp, tiếp địa

2. Tham gia tìm kiếm phát hiện sự cố, khắc phục sự cố, hàn nối cáp:

+ Tìm hiểu các máy móc, thiết bị dụng cụ đo: máy đo, dao cắt, máy hàn, măng sông…

+ Phương pháp phát hiện sự cố

+ Quy trình xử lý sự cố.

III

Cáp kim loại:

1. Khảo sát thực trạng sử dụng cáp kim loại

2. Phương pháp thi công tuyến cáp kim loại:

+ Các loại cáp, thiết bị, dụng cụ vật tư sử dụng trong công tác thi công tuyến cáp kim loại

+ Phương pháp sử dụng các loại máy móc thiết bị dụng cụ thi công

+ Chống sét

3. Khắc phục sự cố:

+ Phương pháp phát hiện tìm kiếm sự cố

+ Quy trình xử lý sự cố

+ Thiết bị và phương pháp kiểm tra chất lượng

IV

Dịch vụ:

1. Sửa chữa và bảo hành máy điện thoại bàn của ngành Điện lực

2. Các loại hình cung cấp dịch vụ hiện tại và tương lai

3. Các loại thiết bị đầu cuối: Tên thiết bị, chức năng, nhà sản xuất

4. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, mua bán thiết bị đầu cuối

5. Dịch vụ bảo hành

6. Cước phí, chương trình khuyến mãi

7. Kế hoạch phát triển thuê bao, phát triển mạng ...

PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 08 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 01 ngày

- Tham quan cơ sở: 01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 35 ngày

TỔNG CỘNG: 40 ngày