Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2012 - 2013

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2012 - 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) chính quy hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ hè năm học 2012 – 2013 như sau:

1. Thời gian nghỉ hè năm học 2012 – 2013: Từ ngày 10/7/2013 đến ngày 4/8/2013.

Lưu ý: Thi lần 2 được tổ chức trong thời gian nghỉ hè.

2. Một số nội dung công việc các lớp phải thực hiện trước khi nghỉ hè

2.1. Đối với các lớp đang thi Học kỳ II

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở HSSV trong lớp nâng cao ý thức tự học, tự ôn tập thật tốt, khi thi thực hiện đúng nội quy, quy chế.

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tiến hành tổ chức họp lớp, tổng kết năm học và thi đua học kỳ II năm học 2012 - 2013; xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện và xây dựng chỉ tiêu thi đua học kỳ I năm học 2013 – 2014 (chú ý đánh giá kết quả rèn luyện). Trước khi về nghỉ hè, Lớp trưởng phải nộp biên bản họp lớp, kết quả chấm điểm rèn luyện và kết quả thi đua về Phòng Công tác HSSV (nộp cho các thầy Quản sinh trực) để tổng hợp, báo cáo.

2.2. Đối với HSSV học lại, thi lại lần 2 trong thời gian nghỉ hè

HSSV các lớp học lại, thi lại cần phải nắm chắc thời khóa biểu, lịch thi. Những HSSV cần chỗ ở nội trú phải liên hệ Phòng Công tác HSSV ký hợp đồng ở nội trú với Phòng Công tác HSSV để được bố trí nơi ở thuận tiện học lại, thi lại.

2.3. Đối với HSSV đang ở nội trú

Phải thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh phòng ở, hành lang và các khu vực xung quanh Nhà trường theo kế hoạch của Y tế phân công. Đóng cửa sổ, tắt điện, khóa van nước, bàn giao Phòng ở cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè (Bàn giao cho chú Đê hoặc các thầy Quản sinh trực).

2.4. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú trong năm học 2013 – 2014

Phòng Công tác HSSV sẽ đón tiếp và ưu tiên bố trí chổ ở từ ngày 3/8/2013, thực hiện linh hoạt theo danh sách HSSV đã làm đơn đăng ký phòng ở theo lớp, theo nhóm bạn học cùng sở thích (có các loại phòng ở 4,5,6,7&8HSSV/Phòng, Phòng ở cho phép nấu ăn), yêu cầu HSSV các lớp phải nộp danh sách ở cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè và thực hiện đóng phí nội trú (Cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường sẽ thu phí nội trú vào các ngày 2,3,4/8/2013, HSSV nên đóng phí nội trú cả năm học để đảm bảo ổn định chổ ở, HSSV có thể đóng phí nội trú đặt phòng trước khi về nghỉ hè (Phí nội trú: 120.000đ/tháng/Phòng ở 8HSSV) và Phòng Công tác HSSV thực hiện Hợp đồng bố trí ở nội trú sau khi HSSV đóng phí nội trú, HSSV phải nộp 1 ảnh 3x4 để làm thủ tục ở. Phòng Công tác HSSV sẽ không bố trí ở nội trú khi HSSV chưa thực hiện hợp đồng ở nội trú.

3. Một số nội dung HSSV cần phải thực hiện khi nghỉ hè và vào lại học tập

3.1. Khi nghỉ hè, HSSV cần phải thực hiện

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi tham gia giao thông phải đảm bảo trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Sau kỳ nghỉ hè vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

* Đến trường học tập đúng thời gian quy định: Lịch học bắt đầu từ thứ hai, ngày 5/8/2013 (HSSV theo dõi Lịch học trên Website nhà trường).

* HSSV thông báo với phụ huynh về các khoản kinh phí phải nộp đầu học kỳ I năm học 2013 - 2014 bao gồm: Học phí, kinh phí đào tạo, tiền phòng ở, tiền ăn:

* Học phí và kinh phí đào tạo học kỳ I năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:

- Bậc Cao đẳng: + Ngành kỹ thuật, điện tử 3.510.000 đồng/Học kỳ

+ Ngành kinh tế 2.690.000 đồng/Học kỳ

- Bậc Liên thông Cao đẳng: 3.510.000 đồng/Học kỳ

- Bậc Trung cấp: 3.000.000 đồng/Học kỳ

* HSSV nộp theo các cách sau:

- Nộp tại Phòng Tài chính – Kế toán Nhà trường.

- Nộp tiền gửi qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung – Thu học phí, Số tài khoản: 10 201 0000 560 719 tại Ngân hàng Công thương Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Nội dung gửi ghi rõ Họ và tên HSSV, lớp và các khoản nộp: Học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú (nếu ở nội trú) học kỳ I năm học 2013- 2014.

* Lưu ý: HSSV phải nộp ngay các khoản kinh phí từ những ngày đầu vào năm học mới để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà.

Yêu cầu Lớp trưởng các lớp thông báo kịp thời cho HSSV trong lớp biết để thực hiện./.