Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v tập trung học kỳ 3 của lớp K5CnĐC7 dự án RE II"

Để chuẩn bị triển khai học tập học kỳ 3 của lớp K5CnĐC7 dự án RE II, Phòng Đào tạo thông báo cho các học viên lịch tập trung như sau:

- Thời gian học tập: Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 04/01/2014.

- Ngày 20/10/2013: Tập trung về trường để ổn định chỗ ở.

- Ngày 21/10/2013: Bắt đầu học thời khoá biểu học kỳ 2.

- Ngày 23/10/2013: Thi các môn còn lại của học kỳ 2 theo lịch thi đã ban hành.

Đề nghị các đơn vị liên quan và học viên lớp K5CnĐC7 lưu ý triển khai thực hiện.