Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc: Tham dự cuộc thi

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Công văn số: 3885/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh” (văn bản kèm theo), Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo đến học sinh, sinh viên (HSSV) một số nội dung sau:

1. Ngày 11/6/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà trường đưa Thể lệ cuộc thi (kèm theo văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) vào chuyên mục “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trên Website của Trường.

2. Do hiện nay HSSV đang đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất và đang ôn thi học kỳ II năm học 2012-2013 nên Nhà trường không chuyển Thông báo đến các đơn vị lớp mà chỉ thông báo qua Website của Trường.

3. Đề nghị Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trực tiếp liên lạc với Bí thư các chi đoàn thông báo để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi. Ban Chấp hành Đoàn trường theo dõi tình hình HSSV ở các chi đoàn tham dự thi.

4. Khi cần biết thêm chi tiết, HSSV liên hệ qua các thầy:

- Phạm Xuân Thùy – Bí thư Đoàn trường: Điện thoại: 0914060778; email: xuanthuyees3@yahoo.com.

- Lê Kim Sơn – Trưởng phòng Công tác HSSV: Điện thoại: 0963353753; email: lekimson2009@gmail.com.