Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

ĐỊA CHỈ: 04 NGUYỄN TẤT THÀNH – HỘI AN – QUẢNG NAM

------------------------------------------------

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

I. CAO ĐẲNG: ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2: 10 ĐIỂM

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

C510301

A,A1

150

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

C510302

A,A1

50

KẾ TOÁN

C480202

A,A1,D1

50

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

C340301

A,A1,D1

50

QUẢN TRỊ KINH DOANH

C340201

A,A1,D1

50

C340101

A,A1,D1

50

II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: CHÍNH QUY: 400 CHỈ TIÊU

NGÀNH

XÉT TUYỂN

HỆ THỐNG ĐIỆN

THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT. TỐT NGHIỆP THCS

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

TIN HỌC ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


III. ĐÀO TẠO NGHỀ: CAO ĐẲNG: 125 CHỈ TIÊU, TRUNG CẤP: 270 CHỈ TIÊU

NGHỀ

XÉT TUYỂN

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT, TỐT NGHIỆP THCS

QL, VH, SC ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/10/2013

Thông tin chi tiết trên website: http://www.cdmt.vn

Điện thoại liên hệ: 0510 2212202