Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Mở thêm số lớp học hệ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

và hệ TCCN ngành Hệ thống điện"

Hiện nay số học sinh sinh viên (HSSV) nhập học đã vượt quá số HSSV quy định của mỗi lớp nên Nhà trường mở thêm 2 lớp K10CH15,16 hệ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và 1 lớp hệ TCCN ngành Hệ thống điện. Danh sách của 16 lớp Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 5 lớp TCCN ngành Hệ thống điện và TKB các lớp mới được thông báo tại bảng tin và trên Website của Nhà trường vào lúc 15h00 ngày 13/9/2013 và áp dụng từ ngày 16/9/2013.

Đề nghị các đơn vị liên quan và HSSV theo dõi thực hiện.