Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm kỳ II (2012-2013) (bổ sung)

Trên cơ sở đơn xin học lại của các HSSV, nhà trường lập lịch học lại các học phần thiếu điểm khóa K20T cho các học sinh-sinh viên cụ thể như sau:

KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Sử dụng năng lượng TKHQ

5

30

Từ 07/10 đến 28/10/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.205G1

Lê Thị Kim Nhung

2

Vận hành thiết bị điện

8

30

Từ 07/10 đến 28/10/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.303G1

Lê Việt Hùng