Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm kỳ II (2012-2013) (bổ sung)

Trên cơ sở đơn xin học lại của các HSSV, nhà trường lập lịch học lại môn PLC cho sinh viên cao đẳng cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

PLC

7

45

Từ 19/10 đến 17/11/2013

Từ 07h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.206G1

Phạm Xuân Thùy