Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc học bù cho ngày nghỉ do bão lụt

Để đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy, Nhà trường thông báo cho tất cả các lớp học trong toàn trường học vào Chủ Nhật ngày 20/10/2013 bù cho TKB thứ Ba ngày 15/10/2013 nghỉ do bão lụt.

Đề nghị các Khoa giáo viên và toàn thể HSSV lưu ý triển khai thực hiện.