Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v nghỉ học do bão

Thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, nhà trường thông báo cho HSSV nghỉ học ngày Chủ nhật (10/11/2013) và thứ Hai (11/11/2013) do ảnh hưởng cơn bão số 14 ./.