Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn tọa đàm 20.11

Thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo cho toàn thể Chi đoàn HSSV tạm hoãn tọa đàm 20.11 ngày thứ Bảy (09/11/2013) và Chủ nhật (10/11/2013) do ảnh hưởng cơn bão số 14 ./.