Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v nhận chứng chỉ Tin học B – Ngoại ngữ B của các Khóa K19, K20, K7,K20,K21, K9 đợt 2/HK II năm 2012- 2013

Sơ cấp nghề Điện Dân Dụng, Điện Công Nghiệp

Nhà trường thông báo về thời gian và địa điểm nhận bằng chứng chỉ Tin học B – Ngoại ngữ B, Sơ cấp nghề cụ thể như sau:

1. THỜI GIAN:

Từ ngày 22/11/2013 đến ngày 13/12/2013

Buổi sáng: từ 09h00 – 11h00.

Buổi chiều: từ 14h00 – 16h00.

2. ĐỊA ĐIỂM: tại phòng Tổng hợp – Khu văn phòng nhà trường (gặp cô Phương). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết bất cứ trường hợp chậm trể.

* Lưu ý: (Khi nhận chứng chỉ mang theo CMND hoặc Bằng giấy phép lái xe)./.